Våra medarbetare är vår starkaste tillgång

I dagens globaliserade värld är mångfald en avgörande faktor för framgång. På OneCo är vår personals mångsidighet och kompetens vår viktigaste tillgång, där vi ser till att olika perspektiv och lösningar samverkar för att skapa verkligt värde.

Att bygga en hållbar arbetsplats handlar för oss på OneCo om att vara en ansvarsfull arbetsgivare som prioriterar värden som jämställdhet, mångfald, en säker arbetsmiljö, alla medarbetares välmående och en positiv arbetsgemenskap.

Vi är stolta över att vi har gjort stora framsteg inom flera av de områdena. Särskilt när det kommer till etnicitet och religion är vi en mångfasetterad grupp, med kollegor från olika delar av världen som bidrar till vår gemenskap och gör oss lite bättre varje dag.

Ett sätt att lyfta vår mångfald är genom att visa representationen av olika nationaliteter bland vår personal. På ett av våra kontor kan du se ett imponerande antal flaggor från olika länder som finns representerade bland Power-teknikerna i Stockholm. På så sätt påminner vi varandra om vikten av att värdesätta och dra nytta av olikheterna som var och en tar med sig

Mångfalden berikar vår arbetsmiljö, stimulerar innovation och förbättrar kvaliteten på våra tjänster och produkter, och vi är fast beslutna att fortsätta främja mångfald och inkludering, inte bara inom våra egna väggar utan också i hela vår bransch. För när vi omfamnar olikheter skapar vi en starkare och mer hållbar framtid tillsammans.