Utökat säkerhetssamarbete med Ellevio

Vi har startat ett samarbete kring beteendebaserad säkerhet med vår beställare Ellevio.​​​​ Arbetsfokus är Risk-U (Riskhantering vid utförande) och hur vi med metoder kan förbättra vår säkerhet på arbetsplatsen.

Efter förberedande möten via Skype skedde den första fysiska träffen den 15 oktober, denna gång hos oss på OneCo i Kungens Kurva. Förutom personal från Ellevio deltog sex montörer från oss samt avtalsansvarig och elsäkerhetssamordnare.

Många givande diskussioner och idéer kom upp som vi på OneCo nu ska ta med oss för att tillsätta en handlingsplan under hösten för uppföljning mot Ellevio. Handlingsplanen går ut på att alla våra medarbetare ska känna till och följa våra instruktioner och rutiner för riskhantering utifrån OneCo's säkerhetsanvisning,

t ex:

  • ”Jag utför alltid min riskbedömning och eventuell riskhantering innan arbetets påbörjan och vidtar nödvändiga åtgärder.”
  • “När jag utför något på ett felaktigt och farligt sätt uppskattar jag att mina arbetskamrater påtalar detta för mig.”

Allt detta för att vi ska arbeta säkrare tillsammans!​​​​​​​

Klicka här för att läsa Ellevios ord om samarbetet.