Radiolänk

Stabil kommunikation över stora avstånd.

Radiolänk som transmissionslösning

Ibland kan det vara svårt att bygga markförlagda kommunikationsnät, till exempel av geografiska skäl. Då kan i stället en radiolänklösning vara ett bra alternativ. Med radiolänk går det att skapa stabila kommunikationer över stora avstånd med förutsägbar prestanda och bra driftskontinuitet. Utrustningen kan installeras både i mast och torn, likväl som på exempelvis hustak.

På OneCo har vi gedigen kompetens på radiolänkområdet och hanterar allt från planering och projektering till löpande underhåll och felavhjälpning. Vi är leverantörsoberoende och arbetar med utrustning från alla större leverantörer på marknaden. Våra kunder är i huvudsak ledande telekomoperatörer och företag.

Redan tidigt i planeringsläget erbjuder vi tjänster för att via speciella stödsystem ta fram optimala lösningar. Vi kan till exempel säkerställa ”line of sight” på plats, det vill säga fri sikt i ett planerat radiolänkstråk samt sköta om ansökan av olika tillstånds- och avtalshandlingar. Våra projektledare har gedigen erfarenhet från radiolänkinstallationer och våra projektörer säkrar optimal planering och materialåtgång. Givetvis erbjuder vi bara tjänster med installationsteam som har höghöjdskompetens.

Med vår mångåriga erfarenhet är vi en av de ledande aktörerna i landet inom radiolänklösningar.

Tjänster

  • Förstudier
  • Design
  • Projektering
  • Projektledning
  • Anläggning och Driftsättning
  • Dokumentation
  • Drift och Underhåll
  • Felsökning och felavhjälpning

Kontakta mig!

Lars Göransson

070-672 71 18 
Ikon

Du kanske även är intresserad av