Radiolänk

Stabil kommunikation över stora avstånd

Radiolänk som transmissionslösning

OneCo är en ledande aktör inom radiolänklösningar. Vi erbjuder allt från planering och projektering till underhåll och felavhjälpning. Med våra lösningar kan du skapa stabil kommunikation över stora avstånd, oavsett geografiska utmaningar.

Radiolänk är en transmissionslösning som använder radiovågor för att överföra data mellan två punkter. Det är ett bra alternativ när det är svårt eller omöjligt att bygga markförlagda kommunikationsnät, till exempel i bergig terräng eller över vatten.

På OneCo har vi gedigen kompetens inom radiolänk. Våra lösningar är utformade för att ge förutsägbar prestanda och stabil drift, även i krävande miljöer. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda dig skräddarsydda lösningar som möter dina behov.

Utrustningen för radiolänk kan installeras både i mast och torn, likväl som på exempelvis hustak. Vi är leverantörsoberoende och arbetar med utrustning från alla större leverantörer på marknaden. Våra projektörer säkrar optimal planering och materialåtgång och våra installationsteam har höghöjdskompetens.

Vi erbjuder förstudier, design, projektering, projektledning, anläggning och driftsättning, dokumentation, drift och underhåll samt felsökning och felavhjälpning.

Kontakta mig!

Lars Göransson

070-672 71 18 
Ikon

Du kanske även är intresserad av