Radiolänk som transmissionslösning

Ibland kan det vara svårt att bygga markförlagda kommunikationsnät, t ex av geografiska skäl. Då kan i stället en radiolänklösning vara ett bra alternativ. Med radiolänk går det att skapa stabila kommunikationer över stora avstånd med förutsägbara prestanda och bra driftskontinuitet. Utrustningen kan installeras både i mast och torn, likväl som t ex på hustak.

OneCo har gedigen kompetens på radiolänkområdet, och hanterar allt från planering och projektering till löpande underhåll och felavhjälpning. Vi är leverantörsoberoende och arbetar med utrustning från alla större leverantörer på marknaden. Våra kunder är i huvudsak ledande telekomoperatörer och företag.

Vi erbjuder tjänster redan tidigt i planeringsläget för att via speciella stödsystem ta fram optimala lösningar. Vi kan t ex på plats säkerställa ”line of sight”, dvs fri sikt i ett planerat radiolänkstråk och sköta om ansökan av olika tillstånds- och avtalshandlingar. Våra projektledare har gedigen erfarenhet från radiolänkinstallationer och våra projektörer säkrar optimal planering och materialåtgång. Vi arbetar givetvis bara med installationsteam som har höghöjdskompetens.

Med vår mångåriga erfarenhet på området, är OneCo en av de ledande aktörerna i landet inom radiolänklösningar.

Tjänster
  • Förstudier
  • Design
  • Projektering
  • Projektledning
  • Anläggning och Driftsättning
  • Dokumentation
  • Drift och Underhåll
  • Felsökning och felavhjälpning

Kontakta mig gärna!

Lars Göransson

070-672 71 18 
Ikon