Publika mobilnät

Från NMT till 5G.

Tjänster för mobilnätens hela livscykel

Sverige har länge varit ett av de ledande länderna i världen när det gäller publika mobilnät – från NMT till dagens 4G-nät och morgondagens 5G. Det är i dag en självklarhet att man ska kunna kommunicera med omvärlden från sin mobil i princip var som helst i Sverige.

Lika länge som utvecklingen av mobilnäten har pågått, lika länge har vi på OneCo tagit en aktiv del i utbyggnaden och underhållet av näten. Vi har därför en gedigen kompetens kring alla aktuella tekniker – 2G, 3G och 4G, likväl som att vi är i framkant via pågående testimplementeringar av nästa generation mobilsystem, 5G.

Inom publika mobilnät är våra kunder i huvudsak ledande telekomoperatörer och systemleverantörer. Våra tjänster täcker mobilnätens hela livscykel. Från den tidiga planeringen med val av lämpliga platser för nya siter och tillstånds- och avtalshantering till fortlöpande underhåll, felavhjälpning och framtida uppgraderingar.

Vårt långa och breda kunnande inom telekom gör att vi är en kompetent och tillförlitlig partner i alla delar som rör publika mobilnät. Våra projektörer har den erfarenhet som krävs för att säkra optimal planering och materialåtgång och våra installationsteam har givetvis höghöjdskompetens. Vi har även en omfattande integrationskompetens, såväl i fält som i ett integrationscentrum. Efter ett mycket stort antal genomförda installationer av publika mobillösningar kan vi med fog hävda att OneCo är en av Sveriges ledande aktörer inom segmentet.

Tjänster

  • Förstudier
  • Tillstånds- och avtalshantering
  • Projektering
  • Projektledning
  • Anläggning och Driftsättning
  • Dokumentation
  • Drift och Underhåll
  • Felsökning och felavhjälpning

Kontakta mig!

Lars Göransson

070-672 71 18 
Ikon

Du kanske även är intresserad av