Nu är vi ett OneCo i Sverige!

Idag fusionerar vi de fem legala OneCo-enheterna i Sverige. Den svenska verksamheten finns framöver organiserad inom OneCo Networks AB.

Vi har under hösten och vintern arbetat med integration av de olika organisationsdelarna och har nu tillgång till stöd från en gemensam plattform för Ekonomi, IT, HR, Kvalitet, Arbetsmiljö, Miljö, Elsäkerhet, samt Säkerhetsskydd.

Vår kundverksamhet är oförändrad. Vi fortsätter att bygga och underhålla teknisk infrastruktur inom energiöverföring och kommunikation.

  • Ställverk och stationer för elnät upp till 420 kV
  • Mätartjänster, ackrediterad kontroll av mätsystem, nätanslutning & laddinfrastruktur
  • Fasta som trådlösa nätverk med tillhörande nätverksutrustning. Installation och underhåll av IT-produkter
  • Mobilnät, transmissionsnät och noder, mobila inomhusnät, fibernät


Vi ansluter framtiden!