Mobiltäckning överallt inomhus

Det ställs idag mycket högre krav än tidigare på att man ska kunna använda sin mobil när som helst och framför allt var som helst – även i hissar och garage. Samtidigt har det blivit allt svårare för mobiloperatörernas allmänna täckning att räcka till även inomhus. Det är främst tre faktorer som driver på behovet av god inomhustäckning: Allt fler användare med större behov av mobildata, tätare byggteknik som stänger ute mobilsignalerna samt hälsoskäl eftersom god inomhustäckning innebär lägre uteffekt från mobiltelefonen och därmed lägre strålning.

Vi på OneCo är experter på infrastruktur och kan ge våra kunder förutsättningarna för att skapa bra inomhustäckning med hjälp av operatörerna. Vi bistår er från början till slut. Bland våra kunder finns företag, kommuner, landsting samt fastighetsägare som förser sina hyresgäster med god inomhustäckning i bland annat kontor, bostäder, köpcentrum, arenor, mässor, tunnlar och sjukhus. Vi bygger inomhusnät i samtliga tekniker: 2G, 3G, 4G samt Tetra/Rakel. Koppla in oss tidigt i planer gällande nybyggen och renoveringar, dra nytta av vår kunskap och erfarenhet. Vi designar lösningar som passar just er fastighet, vare sig det är kontor, flervåningshus eller varför inte en tunnel. Vi analyserar och planerar val och placering av utrustning samt tar fram ritningar för detta.

Vi har kompetenta medarbetare och underentreprenörer som installerar, driftsätter och verifierar våra lösningar innan vi lämnar över. Vi kan också bistå med konsulter ute hos våra kunder, för att t ex agera ombud vid dialog med operatörer. Och vi erbjuder även serviceavtal för det löpande underhållet.

Tjänster
  • Förstudier
  • Design
  • Projektledning och projektering
  • Installation och driftsättning
  • Dokumentation
  • Konsulttjänster
  • Service & Underhåll

Ladda ner produktblad om mobilt inomhusnät

Kontakta mig gärna!

Adam Salman

070-348 97 77
Ikon