Mobiltäckning inomhus

 

Mobiltäckning överallt inomhus

Idag ställs det mycket högre krav än tidigare på att man ska kunna använda sin mobil när som helst och framför allt var som helst – även i hissar och garage. Samtidigt har det blivit allt svårare för mobiloperatörernas allmänna täckning att räcka till även inomhus. Där har vi lösningen.

Det är främst tre faktorer som driver på behovet av god inomhustäckning - allt fler användare med större behov av mobildata, tätare byggteknik som stänger ute mobilsignalerna samt hälsoskäl eftersom god inomhustäckning innebär lägre uteffekt från mobiltelefonen och därmed lägre strålning.

På OneCo är vi experter på infrastruktur och kan ge våra kunder förutsättningarna för att skapa bra inomhustäckning med hjälp av operatörerna. Bland våra kunder finns företag, kommuner, landsting samt fastighetsägare som förser sina hyresgäster med god inomhustäckning i bland annat kontor, bostäder, köpcentrum, arenor, mässor, tunnlar och sjukhus.

Vi bygger inomhusnät i samtliga tekniker: 2G, 3G, 4G samt Tetra/Rakel. Koppla in oss tidigt i planer gällande nybyggen och renoveringar för att dra full nytta av vår kunskap och erfarenhet. Vi analyserar och planerar val och placering av utrustning samt tar fram ritningar. Våra lösningar designas för att passa just er fastighet - vare sig det är kontor, flervåningshus eller varför inte en tunnel? Vi bistår er från början till slut. 

Våra kompetenta medarbetare och underentreprenörer installerar, driftsätter och verifierar våra lösningar innan vi lämnar över. Vi kan även bistå med konsulter ute hos våra kunder, för att till exempel agera ombud vid dialog med operatörer. För det löpande underhållet erbjuder vi även serviceavtal.

Tjänster

  • Förstudier
  • Design
  • Projektledning och projektering
  • Installation och driftsättning
  • Dokumentation
  • Konsulttjänster
  • Service och Underhåll

Ladda ner produktblad om mobilt inomhusnät

Kontakta mig!

Adam Salman

070-348 97 77
Ikon

Du kanske även är intresserad av