God jul och gott nytt år!

2020 går mot sitt slut och det är tid för lite ledighet tillsammans med nära och kära. Ledigheten ger möjlighet till vila, men också reflektion över året som gått.

Det har varit ett ovanligt år där vi alla har utmanats på sätt som vi inte är vana vid. I och med Covid-pandemin har vi påverkats av störningar i materialflöden, begränsad tillgång till vissa kunder och anläggningar, och även ett antal medarbetare som insjuknat (och tillfrisknat) i Covid-19. De av oss som har kontorsjobb har tillbringat huvuddelen av tiden sedan mars med arbete från hemmet med otaliga videokonferensmöten. Vi har saknat mötena med kunder och medarbetare. Men, i stort sett har vår verksamhet kunnat fortsätta tillsammans med våra kunder som vanligt. Jämfört med många andra branscher och företag kan vi skatta oss lyckliga. Jag vill (i vanlig ordning) påminna och uppmana alla att ha den största respekt för den pågående pandemin och nogsamt följa de instruktioner som ges av statsmakterna. Ta hand om varandra.

2020 har också inneburit nya ägare för huvuddelen av den svenska verksamheten och därmed också ett nytt namn. Det har också inneburit delvis nya arbetssätt jämfört med tidigare. Våra nya ägare är mer fokuserade på produktionen och följer denna regelbundet och på en detaljerad nivå. Våra lokala ledare har tvingats svara koncernchefen under sittande möte varför t ex inte beläggningsgraden nått de uppsatta målen. Samtidigt har mycket av besluten (och ansvaret!) flyttats närmare produktionen. Denna process har varit nyttig och vi ser redan resultat av förändringen.

Vissa delmarknader har vuxit medan andra har minskat. Där marknaden har minskat har vi tyvärr blivit tvungna att säga upp anställda som arbetat med oss i många år. I och med att vi inte längre har en koncernfunktion i Sverige har vi även tvingats säga upp medarbetare inom olika stabsfunktioner. Detta har varit smärtsamt – självklart mest för de som påverkats personligen – men dessvärre helt nödvändigt för att kunna bygga ett starkt och uthålligt bolag, och en konkurrensmässig affär.

Som bolag står vi väl rustade inför 2021 och jag ser fram emot det nya året. Om några veckor kommer all OneCo-verksamhet i Sverige att fusioneras och integreras till ett gemensamt bolag. Även om det mesta är förberett under hösten återstår några åtgärder under första kvartalet 2021. Vi kommer då att ha gemensamma processer och IT-verktyg för att planera, driva, och följa upp vår verksamhet i fält. Vår orderbok ser, med några undantag, bra ut. Men orderboken behöver kontinuerligt fyllas på och vi har många intressanta affärer under bearbetning. Personligen hoppas jag att det snart ges möjlighet att resa runt i Sverige och träffa anställda och kunder.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, fd medarbetare, konsulter och underentreprenörer, leverantörer och, inte minst, kunder för 2020. Jag önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt 2021!

Bästa hälsningar,
​​​​​​​Patrik