Fibernät som fungerar dygnet runt, året runt

Fibernäten spelar en alltmer central roll i dagens samhälle. Det gäller inte bara funktioner som t ex molntjänster, trygghetslarm och övervakning. Även andra tjänster som distansarbete, e-handel och bankärenden kräver att kommunikationen alltid fungerar. Kraven ökar dessutom i takt med att allt fler funktioner knyts till fibernäten.

OneCo är ett av Sveriges mest erfarna infrastrukturföretag. När det gäller utbyggnad av fibernät erbjuder vi helhetskoncept. Det innebär att byalag, stadsnät och andra nätägare endast behöver ge oss en specifikation på var nätet ska byggas så hanterar vi resten. I samband med eftermarknadssatsningar kan vi dessutom leverera valda delar av fiberprojekt, t ex skalbara erbjudanden.

OneCo har länge arbetat med robusta fibernät, dvs driftsäkra kommunikationsnät som måste fungera dygnet runt, alla dagar på året. Vi vet hur man både skapar och underhåller lösningar som är stabila i alla tänkbara lägen.

OneCo har erfarenheten och kompetensen att bygga fast infrastruktur som både klarar dagens behov och är förberedd för framtidens utmaningar. Vi erbjuder helhetsåtaganden från design till nyckelfärdig anläggning, oberoende av fabrikat och oavsett kundunika krav och lösningar.

Lokal expertis i stora delar av Sverige är en stor fördel för företag och organisationer med flera kontor att ha en partner som kan leverera samma kundlösning över hela landet.

Vi har
 • Bred projekteringskompetens
 • Egen fibercertifierad teknikerkår
 • Kontrakterade schaktentreprenörer
 • Entreprenörer inom teknikområdet
 • Stark projektorganisation
 • Service- och underhållsupplägg efter avslutad byggentreprenad
Tjänster
 • Design
 • Projektering
 • Projektledning
 • Anläggning och Driftsättning
 • Dokumentation
 • Drift och Underhåll
 • Skalbara eftermarknadserbjudanden

Kontakta mig gärna!

Ulf Englund

+46702201544