Fastighetsnät

Både koppar och fiber.

Helhetsleverantör av fastighetsnät

Grunden för alla kommunikationslösningar är en väl fungerande infrastruktur som bär fram de olika digitala produkterna och tjänsterna i en fastighet. OneCo erbjuder allt från stora kompletta nyckelfärdiga installationer till mindre kompletteringsjobb.

Vi tar hand om helheten när det gäller fast kommunikationsinfrastruktur för fastigheter, såväl fiber- som kopparbaserad. Åtagandet omfattar allt från förstudie och design, installation och konfiguration till att säkerställa hela leveransen. Det kan även inkludera förvaltning och underhåll av fastighetsnäten.

Tillsammans med ledande produktleverantörer arbetar vi med att bygga och förvalta den nya infrastrukturen. Vi är certifierade av ett antal leverantörer, exempelvis 3M, Systimax, Excel samt ECS, gällande strukturerade kopparnät.

Tjänster vi erbjuder
  • Förstudie
  • Behovsanalys
  • Design
  • Installation av strukturerade kopparnät/områdesnät fibernät
  • Blåsfiberlösningar mellan kopplingsskåp.
  • Kontrollmätning och dokumentation
  • Felavhjälpning
  • Drift och underhåll
  • Inventering av befintliga accessnät (fiber och koppar) och områdesnät

Kontakta mig!

Du kanske även är intresserad av