Fastighetsnät

Framtidssäkra din fastighets digitala behov.

Modern och effektiv kommunikationsinfrastruktur till din fastighet

Fastighetsnätet spelar en viktig roll för att tillhandahålla moderna kommunikationstjänster till dina hyresgäster. Oavsett om du behöver ett nytt nätverk eller vill uppgradera ditt befintliga hjälper OneCo dig.

Behöver du en pålitlig och framtidssäker lösning för ditt fastighetsnät? OneCo är din helhetsleverantör av fastighetsnät, oavsett om du behöver koppar- eller fiberbaserad infrastruktur. Vi har lång erfarenhet av att bygga och förvalta nätverk i bostadsfastigheter, lagerlokaler och kontorslokaler, och vi tar hand om allt från förstudie och design till installation, konfiguration, förvaltning och underhåll.

På OneCo sätter vi dina behov i fokus. Vi tar oss tid att förstå dina unika behov och önskemål och skräddarsyr en lösning som passar just din fastighet. Vårt mål är att du ska få ett nätverk som är:

 • Pålitligt: Vi använder bara produkter av högsta kvalitet och alla våra installationer utförs av certifierade tekniker.
 • Framtidssäkert: Vi ser till att ditt nätverk kan hantera framtida behov av bandbredd och nya tjänster.
 • Kostnadseffektivt: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och hjälper dig att spara pengar på sikt genom att optimera ditt nätverk.

OneCo tar hand om allt:

 • Förstudie och behovsanalys: Vi identifierar dina behov och utformar en optimal lösning för din fastighet.
 • Design: Vi skapar en detaljerad ritning av din nya infrastruktur.
 • Installation: Våra certifierade tekniker installerar både koppar- och fiberbaserade nätverk.
 • Blåsfiberlösningar: Vi installerar fiberkablar mellan kopplingsskåp på ett effektivt sätt.
 • Kontrollmätning och dokumentation: Vi säkerställer att allt är korrekt installerat och dokumenterar allt noggrant.
 • Felavhjälpning: Vi står redo att åtgärda eventuella problem snabbt och effektivt.
 • Drift och underhåll: Vi kan ta hand om driften och underhållet av din infrastruktur så att du kan fokusera på din verksamhet.
 • Inventering: Vi inventerar ditt befintliga nätverk och ger dig en detaljerad rapport.

Tillsammans med ledande produktleverantörer arbetar vi med att bygga och förvalta den nya infrastrukturen. Vi är certifierade för strukturerade kopparnät av ett antal leverantörer, bland annat 3M, Systimax, Excel och ECS.

Kontakta mig!

Gunnar Grundström

070-651 95 70
Ikon

Du kanske även är intresserad av