Helhetsleverantör av fastighetsnät

Grunden för alla kommunikationslösningar är en väl fungerande infrastruktur som bär fram de olika digitala produkterna och tjänsterna i en fastighet. OneCo erbjuder allt från stora kompletta nyckelfärdiga installationer till mindre kompletteringsjobb.

Vi tar hand om helheten när det gäller fast kommunikationsinfrastruktur för fastigheter, såväl fiber- som kopparbaserad. Åtagandet omfattar allt från förstudie och design, installation och konfiguration till att säkerställa hela leveransen. Det kan även inkludera förvaltning och underhåll av fastighetsnäten.

Tack vare OneCos rikstäckande organisation håller våra tjänster samma höga nivå över hela Sverige. Det gör oss till en attraktiv samarbetspartner för geografiskt spridda företag, eftersom vi med lokal expertis alltid arbetar på samma sätt, oavsett var i landet verksamheten finns

Tillsammans med ledande produktleverantörer arbetar vi med att bygga och förvalta den nya infrastrukturen.

OneCo är certifierat av ett antal leverantörer, exempelvis 3M, Systimax, Excel, ECS gällande strukturerade kopparnät

Tjänster
  • Förstudie
  • Behovsanalys
  • Design
  • Installation av strukturerade kopparnät/områdesnät fibernät
  • Blåsfiberlösningar mellan kopplingsskåp.
  • Kontrollmätning och dokumentation
  • Felavhjälpning
  • Drift och underhåll
  • Inventering av befintliga accessnät (fiber och koppar) och områdesnät

Kontakta mig gärna!

Per Balte

070-268 50 17
Ikon