Kommunikation

Tillsammans med operatörer, byggbolag och fastighetsägare ser vi till att ansluta Sverige.

Mobilnät, fibernät och WiFi

Vi planerar, bygger och underhåller såväl mobilnät – 3G-, 4G- och kommande 5G-nät, både utomhus och inomhus – som fibernät och WiFi. I nära samarbete med fiberföreningar, bostadsrättsföreningar, stadsnät, kommuner, operatörer och stora nätägare har vi även den viktiga uppgiften att ansluta stad och landsbygd till bredband. Vi tar helhetsansvar, från projektering till fortlöpande underhåll. Givetvis är vi certifierade inom Robust Fiber.

Vi kan kommunikation!

Genom lång och gedigen erfarenhet har vi under många år byggt upp och utvecklat vår expertis till att omfatta alla typer av kommunikationslösningar.