OneCo stöttar Missing People

OneCo WiFi On The Go – den bärbara WiFi-väskan – stärker Missing Peoples sambandsmöjligheter och möjlighet att använda elektroniska hjälpmedel i letandet efter försvunna personer.

Missing Peoples sökinsatser tar ofta plats ute i svårtillgänglig miljö där mobiltäckningen kan variera. OneCos WiFi-väska stöttar arbetet på plats då den förstärker inkommande signal och klarar av dubbla SIM-kort. Utrustningen har en batteribackup och klarar att vara online en dag utan att behöva laddas.

OneCo WiFi On the Go kan användas både för tillgång till internet och WiFi-calling. Den kan även stötta sökinsatserna genom att skicka data internt ute i fält – data som till exempel bilder och video från drönare eller värmekamera – vilket är av stor nytta under Missing Peoples arbete.

Ledamot Martin Persson på Missing People i Västerbotten tror att detta kommer öka deras möjligheter att använda framtida tekniska hjälpmedel:

”OneCo’s WiFi-väska kommer att hjälpa oss inom Missing People när vi är ute på sökinsatser, då det är av stor vikt att kunna kommunicera med andra samt ladda ner vårt kartsystem och se våra sökare i realtid.”

Läs mer om OneCo WiFi On the Go här.