IT-resurs på plats

En väl fungerande IT-infrastruktur med servrar, klienter och nätverk är en nödvändighet för alla företag och organisationer. Fungerar den inte som den ska, riskerar hela verksamheten att stanna upp.

OneCo säkerställer att kunderna får de resurser som önskas. Det kan röra sig om såväl temporära insatser som mer långsiktiga åtaganden. Oavsett om det är planerade arbeten eller insatser med kort varsel så utför vi pålitlig service och installation. Inom OneCo vet vi värdet av snabbhet, kompetens och pålitlighet.

Vi har en gedigen erfarenhet av denna typ av tjänsteleveranser för både små och stora organisationer. OneCo erbjuder lokal expertis i stora delar av Sverige. Det är en stor fördel för företag och organisationer med flera kontor att ha en IT-partner som kan leverera samma kundlösning över hela landet.

Tjänster
  • Projektering
  • Installation
  • Driftsättning
  • Dokumentation
  • Underhåll

Kontakta mig gärna!

Andreas Niklasson IT

070-323 19 47
Ikon