IoT — sensorer och övervakning

Enheter som kommunicerar.

IoT – sensorer och övervakning

Allt fler enheter är uppkopplade och kommunicerar med oss och med varandra, vilket kräver allt större kompetens vid installation och underhåll. Vi sköter installationen och ser till att kommunikationen fungerar. 

IoT, eller Internet of Things, innebär att allt fler enheter av olika slag är uppkopplade och kommunicerar. Det kan till exempel vara elmätare, bankomater, besöksräknare, rörelseanalys, biljettautomater, övervakningskameror och övriga sensorer för olika typer av informationsinsamling.

Gemensamt för dem alla är att det ställs allt högre krav på kompetens, både hos den som installerar och hos den som underhåller systemen. Kommunikationen måste fungera dygnet runt, året runt.

Vi är verksamma inom IT, telekom samt el och energi. Det gör oss unika när det gäller att arbeta med uppkopplade enheter. Bland annat har vi lång erfarenhet av installation, underhåll, uppkoppling och utbyten av uppkopplade elmätare med kvalificerade och kompetenta specialister.

Tjänster

  • Installation
  • Driftsättning
  • Design
  • Projektering
  • Dokumentation
  • Underhåll

Kontakta mig!

Gunnar Grundström

070-651 95 70
Ikon

Du kanske även är intresserad av