Experter på butiksdatamiljöer

Väl fungerande IT-system blir allt viktigare inom detaljhandeln, system som både förenklar och effektiviserar verksamheten.

OneCo har mångårig erfarenhet och stor vana vid att arbeta i de tekniska miljöer som finns i detaljhandeln, på uppdrag av branschens aktörer. Det omfattar allt från installation och verifiering av infrastruktur till olika former av serviceuppdrag i butiksmiljö.

Vi säkerställer väl fungerande uppkoppling av alla komponenter, antingen med kabelnätverk eller WiFi eller en kombination av dessa. Vi kan leverera kompletta trådlösa nät baserat på världsledande fabrikat.

OneCo har också lång erfarenhet av förberedande insatser inför stora utrullningsprojekt såsom bland annat teknisk projektering och dokumentering av aktuella driftmiljöer.

Vår landsomfattande organisation erbjuder lokal expertis i stora delar av Sverige. Det är en stor fördel för företag och organisationer med verksamhet på flera orter att ha en partner som kan leverera samma kundlösning över hela landet.

Tjänster
  • Projektering
  • Installation
  • Driftsättning
  • Dokumentation
  • Underhåll

Kontakta mig gärna!

Andreas Niklasson IT

070-323 19 47
Ikon