IT

IT-miljöer i såväl företag som offentliga miljöer är OneCos hemmabana.

Vi ansluter framtiden

IT, Internet of Things eller Machine-to-Machine. Kärt barn har många namn. Men oavsett vad man kallar det, handlar det om att ansluta olika typer av enheter och givare till sin omvärld och en fungerande helhet. På OneCo har vi lång erfarenhet av att arbeta med både installation och underhåll av IT-produkter och nätverk. Vare sig det handlar om att skapa helt nya lösningar eller att ta hand om befintliga installationer är OneCo din pålitliga och kompetenta partner.

Så här hjälper OneCo dig inom IT och nätverk

 

Läs mer om hur OneCo kan hjälpa dig och ditt företag