Solceller – installera solcellssystem

En solklar investering för en grönare framtid.

Installation av kompletta solcellssystem

Vill du producera din egen el? I omställningen från fossila energikällor till förnybar energi är solceller ett område på stark frammarsch. Marknaden för solceller växer varje år och produktutveckling sker kontinuerligt vilket gör att solcellspanelerna blivit effektivare och billigare.

OneCo är din självklara installatör av solceller. Vi tar ett helhetsansvar och erbjuder en komplett lösning där vi sköter allt från förstudier och nödvändiga förberedelser till installation och driftsättning. Med våra solcellsanläggningar tar du gröna steg framåt och blir mindre känslig för eventuella elprisökningar. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på anläggningar byggda med kvalitetsprodukter och arbetar alltid med säkra arbetsmetoder.

Framtidssäkra solceller till företag och fastighetsägare

OneCos tjänster innefattar solcellsanläggningens hela livscykel. Vi har avtal med väletablerade globala leverantörer av solpaneler, växelriktare och montagesystem. Tillsammans med vår långa erfarenhet av att jobba med både låg- och högspänning i elnäten och vår vana av tak- och höghöjdsarbete kan du vara säker på att få en professionellt utförd installation byggd med kvalitetsprodukter.

Inom solceller är våra kunder i huvudsak fastighetsägare och företag. Oavsett om du är i behov av en takinstallation eller en större solcellspark finns vi här och hjälper dig i omställningen till förnybar energi.

En gul varseljacka med OneCos svarta logga på. Solcellspaneler i bakrgunden

Med OneCos solcellsinstallation får du

Förstudier med simuleringar: Vi besöker din fastighet och tar fram ett förslag på hur anläggningen skulle kunna se ut inklusive simulerad elproduktion.
Tillstånds- och avtalshantering: Vi hjälper dig att hantera de eventuella tillstånd som krävs för anläggningens uppförande.
Kontakt med nätägare: Vi sköter all kontakt med elnätsägaren som krävs för att installera anläggningen.
Leverans av utrustning: Vi levererar och lyfter upp samtligt material på taket.
Installation och driftsättning: Vi installerar och driftsätter din anläggning. Allt arbete bedrivs med säkra arbetsmetoder och kvalitetssäkras genom noggranna egenkontroller.
Drift- och underhåll: Om du vill så kan vi även hjälpa dig med underhåll av din solcellsanläggning.

Frågor och svar

Vad kostar installation av solceller?

Utifrån förutsättningarna på platsen där du vill installera solceller skräddarsyr vi en lösning som passar just dig och dina behov. Tillsammans med erbjudandet får du en kostnadsfri offert att ta ställning till.

Vilka bidrag och avdrag finns för solceller 2023?

Om du som privatperson ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Läs mer om det gröna avdraget på Skatteverkets hemsida. Som privatperson och företag kan du få skattereduktion när du säljer vidare din egenproducerade el till elnätet. Du kan läsa mer om näringsfastigheters mikroproduktion av förnybar el på Skatteverkets hemsida.

Hur mycket el ger solceller?

Solceller producerar cirka 800–1000 kWh elenergi per installerad kW. Produktionen varierar med årstiderna och under dygnets ljusa timmar. Faktorer som påverkar solcellernas produktion är bland annat solinstrålningen i området där du har din fastighet, solcellernas placering, skuggning från omkringliggande terräng och verkningsgraden på dina solcellspaneler.

Funkar solceller på vintern?

Solceller producerar sin energi tack vare solljuset, men under vinterhalvåret står solen lägre i Sverige vilket gör att solcellerna inte får lika mycket ljus.  Trots det absorberar solcellerna ändå tillräckligt med solljus för att kunna producera energi. Att det blir kallare på vintern gör inget då solceller trivs i ett svalare klimat. Tänk ändå på att vintern i Sverige har få timmar med dagsljus vilket innebär att solceller producerar mest elenergi under vår, sommar och höst.

Var finns OneCo?

OneCo installerar solceller för företag och fastighetsägare i Stockholm, Norrköping och Mälardalen, och vi hjälper dig gärna på andra orter i Sverige som Göteborg/Västra Götaland, Malmö/Skåne, Uppsala, Gävle och längs med norra östkusten. Vi installerar även solceller i Norge.

Kontakta mig!

Simon Larsson 
072-553 76 34
Ikon

Kombinera dina solceller med laddboxar, batterilagring och IT-tjänster

Utöver installation av solcellsanläggningar kan vi på OneCo hjälpa dig med solceller i kombination med laddboxar för elbilar, lastbilar och fartyg samt energilagring. Du kan även ta del av kringtjänster som IT-lösningar och kameraövervakning för att enkelt få bättre överblick på din anläggning. Med vår smarta lösning för övervakning av solcellsanläggningar kan du vara säker på att anläggningen producerar som förväntat och att du blir meddelad om något oförutsett inträffar.