Energilagring och batteriparker

Nyckeln till en stabil och kostnadseffektiv energiframtid.

OneCo hjälper dig med stabil elleverans

För att öka stabiliteten och balansera elnätet bygger OneCo batteriparker runtom i Sverige. Användningen av batterier för energilagring är en smart lösning för att hantera variationerna i produktionen från förnybara energikällor och för att kapa effekttoppar.

Sverige satsar stort på batteriparker för att stabilisera elnätet och integrera med förnybar energi. Batterilagringen hjälper till att jämna ut topparna i elproduktionen genom att lagra överskottsel när efterfrågan är låg och sedan leverera den när efterfrågan ökar. Det gör elsystemet mer stabilt, säkrare och mer kostnadseffektivt.

På OneCo hjälper vi dig med kompletta lösningar för energilagring, från projektering och installation till driftsättning. Vi har den expertis och erfarenhet som krävs för att leverera en komplett och funktionsduglig energilagringsanläggning anpassad efter dina behov. Vi kan även ta hand om hela projektet som en totalentreprenad, vilket innebär att du slipper oroa dig för koordinering av olika leverantörer och entreprenörer.

Tillsammans med OneCo kan du ta gröna steg framåt! Vi ser fram emot att aktivt bidra till en ännu säkrare elleverans i Sverige genom utbyggnaden av fler innovativa batteriparker.

Fördelarna med batteri- och energilagring

  • Möjliggör en större andel förnybar energi i elnätet
  • Minskar behovet av fossila bränslen
  • Balanserar produktion och efterfrågan på el
  • Förbättrar elnätets stabilitet och säkerhet
  • Ger lägre elpriser på lång sikt

Kontakta mig!

Dick Berg
070-358 82 90
Ikon

Kombinera din enegrilagring med OneCos säkerhetslösningar

Utöver installation av batterier och energilagring kan vi på OneCo hjälpa dig med bland annat kameraövervakning för att enkelt få bättre överblick på din anläggning.