Säker och effektiv mätvärdesinsamling

En väl fungerande mätvärdesinsamling för el- och fjärrvärmeanläggningar förenklar och effektiviserar verksamheten. Det gäller allt från mätarna ute hos förbrukarna till koncentratorer/routrar och hela vägen till huvudsystemet. Allt bör dessutom kommunicera på ett bra och effektivt sätt, dessutom integrerat mellan enheterna och med debiteringssystemet.

OneCo har mångårig erfarenhet av installation och service på olika typer av insamlingssystem och mätare. Vi arbetar med utrustning från alla de stora leverantörerna och säkerställer att de fungerar optimalt.
Som helhetsleverantör säkerställer vi att allt fungerar som planerat – från konfiguration, installation och service till löpande underhåll av utrustningen och felavhjälpning i befintliga system. Vi övervakar, analyserar och utför service av mätare för att på så sätt garantera validerade mätvärden.
Eftersom vi finns i praktiskt taget hela Sverige kan vi svara för samma höga kvalitet på våra tjänster och samma kundlösning, oavsett var i landet ni finns.

Tjänster
  • Projektering
  • Installation
  • Driftsättning
  • Operatörstjänster
  • Underhåll och service ute i fält
  • Hosting av insamlingsservrar
  • B2-flöden mellan egna system och kundsystem

Kontakta mig gärna!

Fredrik Löfvendahl

076-119 96 95
Ikon