Kraftteknik

Säker och tillförlitlig elkraft.

Från kraftverk till konsument – OneCo ser till att elen når dig

I ett modernt samhälle är elförsörjning en kritisk infrastruktur. OneCo är en ledande leverantör av tjänster för elnät där vi säkerställer en effektiv och tillförlitlig energiförsörjning från kraftverk till konsument.

På OneCo hjälper vi dig med tjänster inom kabel-, linje- och transformatorstationer på alla spänningsnivåer. Vi erbjuder även akutarrangemang för ägare av nätverksanläggningar och vi tillhandahåller flertalet tjänster. inom spänningsområde 0,4–420 kV.

OneCo hjälper dig med:

 • Projekt- och montageprojektledning: Vi har erfarna projektledare som kan hantera alla aspekter av ditt projekt, från planering till genomförande.
 • Komplett montage av utomhus- och inomhusställverk (GIS): Vi har expertisen och resurserna att montera kompletta ställverk, inklusive kontrollutrustning och hjälpkraft.
 • Utbyggnad av kraftlinjer: Vi kan utöka befintliga kraftledningar för att ansluta nya stationer, upp till 420 kV.
 • Certifierad personal: Vi har certifierad personal för montage, provning och driftsättning av högspänningsapparater och kablar, upp till 420 kV.
 • Fiber och teleinstallation / OPGW: Vi kan installera fiberoptiska kablar och teleutrustning på kraftledningar, vilket möjliggör avancerad övervakning och kontroll.
 • Mellanspänningsställverk och stationer: Bygga och installera utrustning för att distribuera el till hushåll och företag.
 • Omriktar- och likriktarstationer för spårbunden trafik: Se till att spårvagnar, tåg och andra eldrivna fordon får den el de behöver.
 • Kabelarbeten: Förlägga, skarva och avsluta kablar för eldistribution.
 • Brytare: Vi utför montage och brytarprovning på brytare upp till 420kV.
 • Nätstationer och abonnentstationer: Bygga och installera utrustning för att leverera el till specifika områden eller kunder.
 • Lågspänningsställverk: Bygga och installera utrustning för eldistribution i byggnader.
 • Reservkraft: Se till att elförsörjningen inte bryts vid strömavbrott.
 • Byggkraft: Tillhandahålla el till byggarbetsplatser.

Kontakta mig!

Andreas Niklasson

070-323 19 47
Ikon

Du kanske även är intresserad av