Vi ser till att kraften förs från kraftverk till konsument

OneCo tillhandahåller tjänster inom kabel-, linje- och transformatorstationer på alla spänningsnivåer. Vi erbjuder också vakthållnings- och akutarrangemang för ägare av nätverksanläggningar.

Inom spänningsområde 52-420 kV erbjuder vi inom Kraftteknik tjänster såsom:
  • Projekt- och montageprojektledning
  • Komplett montage av utomhus- och inomhusställverk (GIS) inkl. kontrollutrustning och hjälpkraft
  • Utbyggnad av kraftlinjer för anslutning av stationer upp till 420 kV
  • Certifierad personal för montage, provning och driftsättning av högspänningsapparater <420 kV
  • Certifierad personal för kabelarbeten (skarvar och avslut) upp till 420 kV
  • Fiber och teleinstallation / OPGW

Kontakta mig gärna!

Anders Jernelid

0722-422 342
Ikon