Ackrediterade för kontroll av elmätsystem

Det är viktigt att mätningen av förbrukningen i ett elsystem är så korrekt som det bara är möjligt. Som ett av få företag i Sverige är OneCo ackrediterade som kontrollorgan för elmätsystem, kategori 2–5.

Elöverföring regleras av normer och kvalitetskrav för att säkerställa en välfungerande elmarknad och stabila elnät. En mycket viktig reglerad del är korrekt och noggrann mätning av produktion och konsumtion av el.

Det finns flera anledningar till att det är viktigt att mätningen är så korrekt som möjligt. Dels för att nätägarna ska kunna ha kontroll på belastningen i varje givet ögonblick. Dels för att elkunderna ska betala rätt belopp, varken för mycket eller för lite. Och ju högre spänningen är, desto större belopp handlar det om.

OneCo är ackrediterade av Swedac för kontroll av elmätare i drift enligt standarden ISO/IEC 17020:2012, med ackrediteringsnummer 6401. Det innebär att vi självständigt kan kontrollera allt från mättransformatorer, mätledningar och mätarplintar till enskilda elmätare samt utfärda kontrollrapporter. Vi utför kontroller av elmätsystem i hela landet åt både stora och mindre elnätsbolag. Med vår breda kompetens och erfarenhet hjälper vi också våra kunder med åtgärder som kan krävas för att elmätsystemen ska fungera korrekt och vara utformade enligt reglerna såsom apparatbyten, ombyggnationer, besiktningar och dokumentation.

Våra tekniker arbetar kundfokuserat med säkerhet och kvalitet som ledord. Vårt kvalitetssystem och egna anpassade IT-lösningar effektiviserar uppdragen, säkerställer att korrekt information förmedlas och garanterar att uppdragen utförs säkert. Vi kan hantera hela processen från behovsanalys och planering till dialog med anläggningsinnehavare, bokning och utförande.

Kontakta mig!

Fredrik Löfvendahl

076-119 96 95
Ikon

Du kanske även är intresserad av