Ackrediterade för kontroll av elmätsystem

Det är viktigt att mätningen av förbrukningen i ett elsystem är så korrekt som det bara är möjligt. Dels för att nätägarna ska kunna ha kontroll på belastningen i varje givet ögonblick. Dels för att elkunderna ska betala rätt belopp. Varken för mycket eller för lite. Och ju högre spänningen är, desto större belopp handlar det om.

Swedac har ackrediterat OneCo som kontrollorgan för elmätsystem, kategori 2–5. Det innebär att vi självständigt kan kontrollera allt från mättransformatorer, mätledningar och mätarplintar till enskilda elmätare samt utfärda kontrollrapporter. Mätning och kontroll av mätaranläggningar är en av OneCos specialiteter. Vi kan både systemen och tekniken för att mäta det som ska levereras. Vi behärskar även de utmaningar som finns när det gäller kommunikation och integration.

Kontakta mig gärna!

Fredrik Löfvendahl

076-119 96 95
Ikon