OneCo Infra erbjuder eltekniska tjänster för mellanspänning (0,4 – 40kV)

Erbjudandet omfattar bland annat montageentreprenader för:

 • Mellanspänningsställverk- och stationer
 • Omriktar- och likriktarstationer för spårbunden trafik
 • Kabelarbeten (förläggning, skarvar och avslut)
 • Nätstationer och abonnentstationer
 • Laddinfrastruktur (snabbladdning)
 • Lågspänningsställverk
 • Reservkraft
 • Byggkraft för väg- och tunnelentreprenader

Tjänster

 • Montage- och installationsarbeten
 • Projektledning
 • Montageprojektledning

 

Byggnation och utveckling av distributionsnät

Distributionsnäten för elenergi utgör något av ryggraden i det svenska samhället. Utan väl fungerande och stabila elnät äventyras såväl samhällsviktiga funktioner som den dagliga verksamheten i näringslivet. OneCo har ett brett utbud av tjänster framför allt på lokalnätsidan – den del som förbinder de stora elnäten med hushåll och företag.

Våra kunder inom distributionsnät är framför allt elnätsägare och operatörer. För dem kan vi ta ett helhetsansvar för projekten när det ska byggas nya elnät, liksom när det är dags att modernisera dem. Vi drar även fram kabel till fastigheter, inklusive nyförläggning av lågspänningskabel.

Som ett av få företag i Sverige är vi även ackrediterade av Swedac för kontroll i fält på mätsystem upp till och med Kategori 5, det vill säga även högspänning där både säkerhet och stora ekonomiska värden står på spel.

Många av installationerna och byggsätten är på väg att revolutionera sättet vi hanterar och förbrukar el på. Där är vi med som en del av elbranschens framtid. Vi är en pålitlig och kompetent partner som är en av de ledande aktörerna inom energiområdet. 

Tjänster

 • Förstudier
 • Beredning
 • Projektledning
 • Installation och driftsättning
 • Service och underhåll

Kontakta mig!

Fredrik Ollas-Ahlstedt
076-777 01 51
Ikon

Du kanske även är intresserad av