OneCo Infra erbjuder eltekniska tjänster för mellanspänning (0,4 – 40kV)

Erbjudandet omfattar bland annat montageentreprenader för:

 • Mellanspänningsställverk- och stationer
 • Omriktar- och likriktarstationer för spårbunden trafik
 • Kabelarbeten (förläggning, skarvar och avslut)
 • Nätstationer och abonnentstationer
 • Laddinfrastruktur (snabbladdning)
 • Lågspänningsställverk
 • Reservkraft
 • Byggkraft för väg- och tunnelentreprenader
Tjänster
 • Montage- och installationsarbeten
 • Projektledning
 • Montageprojektledning

 

Byggnation och utveckling av distributionsnät

Distributionsnäten för elenergi utgör något av ryggraden i det svenska samhället. Utan väl fungerande och stabila elnät äventyras såväl samhällsviktiga funktioner som den dagliga verksamheten i näringslivet. OneCo har ett brett utbud av tjänster framför allt på lokalnätsidan, dvs den delen som förbinder de stora elnäten med hushåll och företag.

OneCos kunder inom distributionsnät är framför allt elnätsägare och operatörer. För dem kan vi ta ett helhetsansvar för projekten när det ska byggas nya elnät, liksom när det är dags att modernisera dem. Vi drar även fram kabel till fastigheter, inklusive nyförläggning av lågspänningskabel.

Vi är också – som ett av få företag i Sverige – ackrediterade av Swedac för kontroll i fält på mätsystem upp till och med Kategori 5, dvs även högspänning där både säkerhet och stora ekonomiska värden står på spel.

OneCo är en pålitlig och kompetent partner som är med och leder utvecklingen inom energiområdet. Vi verkar inom ett spännande fält där många av installationerna och byggsätten är på väg att revolutionera sättet vi hanterar och förbrukar el på. Vi är en del av elbranschens framtid.

Tjänster
 • Förstudier
 • Beredning
 • Projektledning
 • Installation och driftsättning
 • Service och underhåll

Kontakta mig gärna!

Simon Larsson 
072-553 76 34
Ikon