El och energi

OneCo är en av de ledande aktörerna inom energiområdet.

Från installation till mätning

OneCo är på plats i fastigheter, industrilokaler och hem för att säkerställa att alla typer av mätare som kontrollerar el och värme fungerar och kommunicerar på rätt sätt. Vi ansluter nya elkunder och är med och kopplar upp intelligenta lösningar till hemmet.
Vi är också ackrediterade av Swedac för att ta hand om återkommande kontroller av mätsystem kategori 2-5.

Tjänster inom el och energi

OneCo har ett bredd utbud av tjänster inom el- och energiområdet. Bland kunderna finns såväl de stora el- och energibolagen som företag, offentlig förvaltning och bostadsrättsföreningar.