Teknikområden

OneCos kärnverksamhet är fibernät, mobilnät, WiFi, energi och IT – med en unik kompetens att integrera dem.

Teknikområden

Kommunikation

OneCo har under många år byggt upp och utvecklat expertis inom telekommunikation. Vare sig det handlar om publika mobilnät, mobiltelefoni inomhus, nyinstallation och underhåll av fibernät, trådbaserade och trådlösa fastighetsnät, blåljusnät eller radiolänk så har vi det kunnande och den erfarenhet som krävs för att skapa bästa tänkbara lösningar.

Läs mer

IT

OneCo installerar och underhåller produkter som finns överallt i samhället och underlättar vardagen – intelligenta sensorer i butiker, trådlösa nätverk på arbetsplatser, betalningssystem i kollektivtrafiken och framtidens avfallssortering. Vi arbetar även med it-support för våra kunder.

Läs mer

El och energi

OneCo är en viktig spelare i uppbyggnaden av framtidens moderna nät, med tekniklösningar som effektiviserar hela kedjan från elproducent till konsument. Vi säkerställer att alla typer av mätare som kontrollerar el och värme fungerar och kommunicerar på rätt sätt, och svarar också för datainsamling vid fjärravläsning av värme- och elmätare samt levererar validering av mätvärden. Vi erbjuder smarta, säkra och framtidssäkra elbilsladdare. Vi är också ackrediterade av SWEDAC för återkommande kontroller av mätsystem, kategori 2-5.

Läs mer

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad OneCo kan göra för dig inom kommunikation, IT eller el och energi? Eller är du nyfiken på hur det är att arbeta med OneCo?

Kontakta oss