OneCos Sjukvårds- och Krishanteringskort

Arbetsmiljöarbetet hos OneCo strävar efter att minska sannolikheten att olyckor inträffar. Om olyckan ändå är framme är det viktigt att minska konsekvensen av olyckan.

För att minska konsekvenserna av en eventuell olycka delar OneCo ut ett Sjukvårdskort till samtliga anställda. På kortet finns instruktioner till sjukvården om vilka moment en undersökning ska innehålla. Anledningen till detta är att det inom sjukvården tyvärr råder stor okunskap om hur elchock, befarad strömgenomgång och/eller tidigare inträffad elolycka bör undersökas och vårdas. Sjukvårdskortet, som är i plånboksformat, är mycket uppskattat bland vår personal då det ger en trygghet i att rätt uppföljning görs av sjukvården.

Vi har även utformat ett Krishanteringskort i plånboksformat som är till för att användas vid allvarliga tillbud och vid utsatta situationer som personal kan råka ut för. Vid dessa situationer kan man ofta ha behov av allt stöd man kan få, inklusive tydlighet i kontaktytor.

Båda dessa kort har alla medarbetare med sig, vilket ökar tryggheten när det kan behövas som mest.