OneCos kvinnliga tekniker upplever frihet och inkludering på jobbet

I en bransch där män traditionellt dominerat har kvinnor inom teknikeryrket börjat ta plats, men de är fortfarande få. Trots den sneda könsfördelningen berättar OneCos kvinnliga tekniker om en stöttande och trivsam arbetsplats.

Enligt Nyckelinstitutet är bland annat energibranschen en av de mest jämställda branscherna när det kommer till arbetsvillkor, även fast majoriteten av de anställda är män. Här ges både kvinnor och män lika möjligheter till att avancera i sina karriärer, lönestrukturen är jämlik, sjuktalen är låga och det finns fler chefer per anställd jämfört med andra branscher.

Även om arbetsvillkoren har blivit mer jämställda behövs fler kvinnor inom branschen eftersom en jämnare könsfördelning förbättrar resultaten och kvaliteten med olika perspektiv och erfarenheter. OneCo vill bidra till att göra branschen attraktiv för alla och har som mål att uppnå en jämnare könsfördelning i koncernen med minst 12 % kvinnor i år.

På OneCo i Sverige jobbar redan 12 % kvinnor. En av dem är Camilla Johansson som är elnätstekniker och teamledare i Skaraborg, och hon håller med om att män och kvinnor behandlas lika trots att majoriteten av de anställda är män.

– Det blir vi absolut! Vi är en sammansvetsad grupp med jättebra samarbete. Jag tycker att det är jämlikt och vi är alla anställda med samma villkor, menar hon.

Alexandra Kondic som har arbetat som mätarbytestekniker i Stockholm i nästan fyra och ett halvt år har däremot en annan bild av jämställdheten på arbetsplatsen.

– Jag tycker inte att det är helt jämställt. Lönen kan vara lägre för kvinnor och ibland tar kunder inte oss kvinnor på lika stort allvar när det kommer till vår kompetens. Men de flesta kundmötena är positiva och jag bemöts väldigt bra av mina kollegor – jag hade inte kunnat önska mig bättre kollegor, berättar hon.

En gemensam nämnare bland de intervjuade kvinnorna som jobbar som tekniker på OneCo är just den höga trivseln på arbetsplatsen. De berättar om friheten i jobbet och det stöd de får från sina kollegor och chefer.

Helena Nukunuku som är byggtekniker på OneCo i Malmö är den enda kvinnan i sitt team. Även fast hon sällan möter andra kvinnliga tekniker under sin arbetsdag märker hon inte av den sneda könsfördelningen särskilt mycket.

– Jag känner ingen större skillnad. Vi skämtar om samma saker och har roligt tillsammans så jag tänker inte så mycket på att jag är den enda kvinnan, berättar hon.

För att OneCo ska kunna fortsätta utvecklas och nå framtida mål behövs kompetens från alla delar av befolkningen. Framsteg har gjorts inom mångfald och inkludering men det finns fortfarande arbete kvar att göra. Att hitta en lösning på hur yrket ska bli mer attraktivt för kvinnor är viktigt för att kunna dra nytta av olika talanger och idéer.

– Det är synd att det inte finns fler kvinnor i branschen. Det behövs fler kvinnor och det blir bättre stämning när det är mer blandat. Jag tror att vi behöver möta barnen redan i grundskolan och visa dem hur roligt yrket är för att locka fler. Jag kan inte tänka mig ett bättre jobb, berättar Camilla Johansson.

Även Helena Nukunuku och Alexandra Kondic trivs med jobbet som tekniker och den frihet det ger, oavsett om du är man eller kvinna.

– Det bästa med att jobba på OneCo är att jag får åka runt till olika platser och upptäcka ställen jag inte visste fanns. Jag bemöts ofta väldigt bra av kunder, speciellt äldre personer som tycker det är roligt att en tjej är tekniker, berättar Helena Nukunuku.

– Du vet aldrig hur arbetsdagen kommer se ut! Jobbet är tillräckligt svårt för att vara utmanande men inte så svårt att du känner att du inte ska klara det. Jag upplever att på OneCo tror vi på våra kollegor och vi får frihet under ansvar, förklarar Alexandra Kondic.

Inom det mansdominerade teknikeryrket tillför kvinnorna mycket på OneCo. Jämställdhet och en positiv arbetsplatskultur är grundpelare som gör att fler känner sig välkomna och uppskattade, vilket på lång sikt gynnar hela branschen.