OneCo bygger batteriparker för att stärka Sveriges elnät

OneCo har inför 2024 skrivit ramavtal med ett energilagringsföretag för utbyggnaden av energilagringen i Sverige. Den första batteriparken påbörjades i januari.

OneCo går nu aktivt in på energilagringsmarknaden och bygger batteriparker på flera platser i Sverige. Ramavtalet som skrivits med ett energilagringsföretag gör det möjligt att installera avancerade batterisystem som ökar stabiliteten och balansen i elnätet. Batterierna kommer att placeras runt om i landet och leverera upp till 20 MW energi per anläggning.

Energilagringsföretaget tillhandahåller batterilösningarna medan OneCo förbereder marken för batterierna och tar hand om installationen och driftsättningen av energilagringsanläggningarna. När batterierna är på plats kopplas de upp mot Svenska kraftnät för att fördela elen till olika delar av Sverige.

– Vi ser fram emot att aktivt bidra till en ännu säkrare elleverans i Sverige genom utbyggnaden av de här innovativa batteriparkerna, berättar Dick Berg, affärschef för OneCo Green Energy.

Användningen av batterier för energilagring är en smart lösning för att hantera variationerna i produktionen från förnybara energikällor. Batterierna hjälper till att jämna ut topparna i elproduktionen genom att lagra överskottsel när efterfrågan är låg och sedan leverera den när efterfrågan ökar. Det gör elsystemet mer stabilt, säkrare och mer kostnadseffektivt.

Ramavtalet med energilagringsföretaget sträcker sig över en längre period och ger möjlighet till löpande avrop för att stödja Sveriges energiförsörjning.

För frågor och ytterligare information, kontakta:

Dick Berg

070-358 82 90
Ikon