OneCo Sverige AB

Stålgatan 1

195 72 Rosersberg, Sverige

Sverige

Org.nr: 559145-4615

Email: info@oneco.se

www.oneco.se

  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Social Ikon

NYHETER

OneCo förvärvar Relacom AB i Sverige

December 02, 2019

Med sina ca. 400 anställda och 700 SEK i omsättning, så blir Relacom AB ett viktigt tillskott i OneCo's vidare satsning i Sverige.

OneCo med ambitioner förstärker ägarsidan!

January 13, 2019

OneCo förstärker på ägarsidan genom att den norska industriinvesteraren Katalysator går in som majoritetsägare i OneCo och aktivt bidrar i utvecklingen av OneCo och i att realisera den fastslagna affärsplanen 2023.

Katalysator ingår i Aarskoncernen, som även omfattar Möller Mobility Group och Möller Eiendom. Koncernen omsatte år 2017 över 28 miljarder NOK.

OneCo fortsätter förstärka 220 kV-nätet i Stockholm

September 30, 2018

Vattenfalls 220 kV station Järva från 1974 förnyas med nytt GIS-ställverk, kontrollutrustning nytt kablage mm. OneCo har fått montageentreprenaden i detta mycket omfattande och komplexa projekt, där bland annat våra kabeltekniker kommer göra över 90 stycken 220 kV skarvar och avslut. Första avbrottet för temporärt 220 kV-kablage görs redan i november 2018 och entreprenaden skall vara klar i sin helhet 2021.

OneCo förstärker Stockholms elnät i 220/110/33 kV-stationen Bredäng

August 30, 2018

På uppdrag av Eitech Engineering och slutkunden Ellevio, så har OneCo Kraftteknik fått montageentreprenaden att ansluta nya 220/110/33 kV transformatorer, bygga till nuvarande 220 kV-ställverk, 33 kV kabelarbeten, kontrollsystem- och hjälpkraftsuppdatering mm. Arbetena startar i slutet av 2018 och är färdigställda 2019 till hösten. 

OneCo bygger ny 420 kV-station i Norrland

August 01, 2018

Svenska Kraftnät är huvudägare till ny 420 kV stamnätsanläggning, UT64 Trolltjärn, som byggs för att ansluta vindkraft från Markbygden Net Väst ABs vindkraftparker i området. Stamnätsanläggningen är belägen ca 50 km öster om Arvidsjaur samhälle.

OneCo Kraftteknik har fått kontrakt för montage av den kompletta stationen och arbetet omfattar arbete för byggnation av stolpar och 420 kV-linjer, utomhusställverk samt relä-, kontroll-  och teleutrustning. Arbetet startar våren 2019 och håller på fram till hösten 2020.

Industrikoncernen OneCo AS etablerar sig i Sverige och förvärvar Enteka AB

March 07, 2018

Norska industrikoncernen OneCo AS (www.oneco.no) etablerar sig i Sverige med ambitionen att bli en solid och långsiktig leverantör till svenska kraft- och elnätsföretag. Detta görs via förvärv av Enteka AB vars medarbetare har gedigen erfarenhet och robust kompetens från den svenska elkraftsbranschen.

OneCo är idag väl etablerade i Norge med 800 anställda, en omsättning av 1,5 miljarder NOK och med verksamheter inom huvudområdena Elkraft, Telecom, Infrateknik, Mätsystem, Automation, IKT och Välfärdsteknik.

Huvuddelen av OneCo AS verksamheten idag bedrivs inom kritisk samhällsinfrastruktur för elkraft och telenät på den norska marknaden. Ambitionen är att OneCo Sverige AB tar en motsvarande position i Sverige, samt tillför erfarenhet och resurser till övriga OneCo-koncernen inom byggnation och service av eltransmissionsanläggningar upp till 420 kV.

Enteka AB byter namn till OneCo Kraftteknik AB, som blir ett dotterbolag till OneCo Sverige AB.

Läs hela pressmeddelandet som pdf-fil:

Ytterligare order för montage, provning och konstruktion av två 420 kV-stationer till OneCo Kraftteknik

November 29, 2017

Ny stororder till OneCo Kraftteknik (fd. Enteka) för komplett lednings-, primär- och sekundärmontage, mekanisk konstruktion och driftsättning av högspänningsapparater för de två 420 kV stamnätsstationerna CT15 och CT16 Skogssäter. Svenska Kraftnät är ägare till de två ställverken och huvudprojektet är en av de största 420 kV stationsentreprenaderna i Sverige genom tiderna. Arbetet startar på hösten 2018 och avslutas 2020

OneCo Kraftteknik får order på 420 kV montageentreprenad, station FT76 Barsebäck

October 31, 2017

OneCo Kraftteknik (fd. Enteka) skriver kontrakt för montage av FT76 Barsebäck, 420 kV stamnätsstation med slutkund Svenska Kraftnät. Arbetet omfattar komplett montage för linjer, utomhusställverk samt relä-, kontroll-  och teleutrustning. Arbetet startar våren 2018 och håller på fram till hösten 2019

Please reload