OneCos gröna framsteg fortsätter – ta del av hållbarhetsrapporten för 2023

OneCos hållbarhetsrapport för 2023 finns nu redo för dig att läsa! Den belyser våra senaste framsteg och visar hur vi fortsätter att driva innovation och hållbarhet framåt.

I 2023 års hållbarhetsrapport får du ta del av våra ansträngningar och framsteg inom hållbarhet med fokus på miljö, sociala förhållanden och styrningsrelaterade förhållanden. Genom att sätta nya ambitiösa mål har vi fokuserat på att minska vår miljöpåverkan och främja en hållbar framtid för alla. Vi har arbetat för att integrera hållbara metoder i allt vi gör, vilket inte bara minskar vår egen miljöpåverkan utan också stärker våra kunder och samarbetspartners att följa samma väg, samtidigt som vi främjar socialt ansvarstagande och inkludering i våra verksamheter.

Hållbarhetsrapporten för 2023 ger oss en chans att reflektera över hur vi alla kan bidra till en mer hållbar arbetsplats och framtid. Vi fortsätter jobba för en rättvis och inkluderande arbetsplats där alla ges lika möjligheter. Trots våra framsteg vet vi att det fortfarande finns utmaningar, såsom att öka andelen kvinnor inom företaget. Vi är övertygade om att en arbetsmiljö präglad av mångfald berikar våra resultat och kvaliteten på våra tjänster.

Vårt engagemang för säkerhet och ansvar är starkare än någonsin. I en bransch med fysiskt krävande jobb och potentiella risker är vår nollvision för skador central. Genom att hålla höga säkerhetsstandarder skapar vi en kultur av omsorg och ansvar.

Vi står inför stora globala utmaningar när det gäller klimatförändringar, och vi är fast beslutna att vara en del av lösningen. Vi hoppas att vår hållbarhetsrapport för 2023 inspirerar dig i att agera och fortsätta bidra till en grönare framtid.

Läs rapporten här och följ med oss på vår fortsatta resa mot en mer hållbar och inkluderande värld.

OneCos hållbarhetsmål

  • Minska växthusgasutsläpp, i enlighet med Parisavtalet, med en halvering av växthusgasutsläpp i hela värdekedjan till 2030 och netto noll utsläpp till 2050.
  • 70 % av våra inköp (baserat på utgifter) ska göras hos leverantörer som har satt vetenskapsbaserade klimatmål senast 2027.
  • 0 allvarliga skador och en årlig minskning av skador och allvarliga incidenter med 20 %.
  • Ökad mångfald i verksamheten; andelen kvinnor ska vara 12 % till 2026.

Läs mer om OneCos hållbarhetsarbete