Ledarskifte i OneCo

Styrelsen i OneCo har anställt Tore Sjursen som ny koncernchef. Ledarskiftet markerar en viktig milstolpe för OneCo.

Sedan starten 2010 har OneCo letts av grundaren Marvin Jensen, och företaget har i mer än tio år haft stark tillväxt både organiskt och genom förvärv. Företagets innovationskraft och teknisk kompetens har gett OneCo nöjda kunder över stora delar av Norge och Sverige.

Aars, huvudägaren i OneCo, har tillsammans med styrelse och ledning stora ambitioner för bolaget framåt och har därför anställt Tore Sjursen som ny koncernchef. Tore Sjursen är en erkänt duktig företagsledare med mer än 30 års erfarenhet från Kværner, Aker och Aker Solutions.

"OneCo har på många sätt vuxit ur entreprenörsfasen och är redo för ännu större uppgifter. Ägarna och styrelsen vill bygga en grupp som kopplar samman kompetens och expertis från de olika företagen inom koncernen till en ännu effektivare helhet. Aars står helt och fullt samman med OneCo om denna ambition och kommer att vara en aktiv och engagerad ägare", säger Øyvind Schage Førde. Han är styrelseordförande i OneCo och samtidigt styrelseordförande och CEO för Aars.

"Tore Sjursen har ett mycket bra rykte. Han är bra med människor och han förstår vår bransch. Han har haft en central roll i kampen om att vinna stora affärer, och han har lett organisationer med tusentals anställda genom stora omstrukturerings- och interna förbättringsprojekt. I tillägg till en stark branschkompetens och strategisk förståelse beskrivs Sjursen som en samlande och inkluderande ledare som är mycket intresserad av kompetensutveckling", säger Schage Førde.

Tore Sjursen tillträder idag som koncernchef för OneCo.
"Jag ser fram emot att ta mig an det här jobbet. Jag upplever att OneCo och de anställda åtnjuter en god respekt bland kunderna. Företagets väl motiverade anställda och ägare är en bra förutsättning för framgång. Naturligtvis betyder det inte att allt kommer att bli enkelt. Vi måste alltid leta efter förbättringar internt och i våra relationer med kunder. Tillsammans kan vi göra det", säger Tore Sjursen.

"Nu börjar OneCo på en ny etapp. Från en liten idé och en dröm hos några få har företaget vuxit till en koncern med cirka 2 800 anställda och 4,5 miljarder NOK i omsättning. Nu överlämnar jag koncernchefsstolen och stafettpinnen till Tore Sjursen och ser fram emot att följa koncernens vidare utveckling", säger Marvin Jensen.

För mer information, vänligen kontakta Øyvind Schage Førde, styrelseordförande i OneCo AS och Aars AS.
E-post: oyvind@aars.no
Telefon: +47 452 56 555