Operatörer/nätägare

OneCo har lång erfarenhet av att arbeta för telekomoperatörer och nätägare, inom många olika områden.

Vi kan telekom!

OneCo har mångårig och gedigen erfarenhet från alla områden inom telekommunikation. Vi är stolta över att få vara med och skapa både dagens och morgondagens kommunikationsnät.

När det gäller mobilnät planerar, bygger och underhåller vi 3G-, 4G- och kommande 5G-nät, såväl utomhus som inomhus. Även blåljusnätet Rakel är vår hemmabana.

För fiberföreningar, bostadsrättsföreningar, stadsnät, kommuner operatörer och stora nätägare ansluter vi stad och landsbygd med höghastighetsbredband. Vi arbetar med såväl nyförläggning som kompletteringsutbyggnad och underhåll. Självklart är vi certifierade för ”Robust fiber”.

OneCo tar helhetsansvar för projekten och ser till att du som beställare kan känna dig trygg med pålitlig och kompetent partner.

OneCos erbjudande för telekomoperatörer och nätägare

  • Aktiv nätverksutrustning OneCo har den kompetens som krävs för att säkerställa leverans och driftsättning av nätverk med bästa funktionalitet.
  • Fastighetsnät OneCo erbjuder allt från stora, kompletta nyckelfärdiga installationer av fastighetsnät till mindre kompletteringsjobb.
  • Fibernät OneCo levererar helhetskoncept för fibernät till byalag, stadsnät och andra nätägare.
  • IoT – Sensorer och övervakning OneCos erfarenhet inom IT och telekom samt el och energi gör oss unika när det gäller att arbeta med uppkopplade enheter.
  • Mobiltäckning inomhus OneCo ger våra kunder förutsättningarna för att skapa bra inomhustäckning med hjälp av operatörerna. 
  • Publika mobilnät OneCo har en gedigen kompetens kring alla aktuella tekniker – 2G, 3G och 4G, likväl kommande 5G-nät
  • Tekniker på plats OneCo säkerställer de resurser som önskas, såväl för temporära insatser som mer långsiktiga åtaganden.
  • WiFi Vår egen tjänst – OneCo WiFi – innebär kundunika, nyckelfärdiga och framtidssäkra lösningar.