Offentlig sektor

Inom den offentliga sektorn arbetar OneCo med kommuner, landsting, kommunala och statliga bolag samt med försvaret.

Från öppna stadsnät till IoT

Oavsett hur kommunikationsbehovet ser ut inom offentlig verksamhet kan OneCo ofta leverera en optimal lösning. Vi har lång erfarenhet av utbyggnaden av det svenska bredbandsnätet, framför allt i form av stadsnät hela vägen ut till slutkund. Vi säkerställer att den svenska blåljusnätet går att använda även i besvärliga inomhusmiljöer. För tryggare vistelse i parker och längs gator erbjuder vi behagliga och energieffektiva LED-ljuslösningar. Försvaret anlitar oss för att säkra sin kommunikation. Och vi kan svara för att alla sensorer, mätare och smarta prylar runt om i samhället kan kopplas upp på ett smidigt sätt.

  • Fastighetsnät OneCo erbjuder allt från stora, kompletta nyckelfärdiga installationer av fastighetsnät till mindre kompletteringsjobb.
  • Fibernät OneCo levererar helhetskoncept för fibernät till byalag, stadsnät och andra nätägare.
  • LED-belysning OneCo levererar helhetslösningar för LED-belysning, både ute och inne.
  • Mobiltäckning inomhus OneCo ger våra kunder förutsättningarna för att skapa bra inomhustäckning med hjälp av operatörerna.
  • Rakel-kommunikation OneCo säkerställer att den svenska blåljusnätet går att använda överallt, även i besvärliga inomhusmiljöer.
  • Sensorer och övervakning OneCos erfarenhet inom IT och telekom samt el och energi gör oss unika när det gäller att arbeta med uppkopplade enheter.