Visselblåsare

Vi tar alla anmälningar om pågående eller misstänkta missförhållanden eller oegentligheter på största allvar.

Anmäl missförhållanden

OneCo tar visselblåsning på största allvar och varje anmälan blir undersökt. Vi vill ha en öppen och trygg arbetsplats och strävar alltid efter att följa koncernens etiska riktlinjer. Därför önskar och uppskattar vi att bli kontaktade när oegentligheter eller missförhållanden upptäcks eller misstänks.

Vi garanterar att du som anmäler får vara anonym, om inte annat avtalas med dig. Din anmälan behandlas alltid av minst två personer i den fortsatta uppföljningen. Du får också en bekräftelse inom 7 dagar, under förutsättning att du inte är anonym.

Rapportering kan ske på flera sätt

Via e-post
varsling@oneco.no – till executive vice president HR, executive vice president Development och CFO i koncernledningen inom OneCo.
contact@oneco.se – till HR-chefen i Sverige.

Via brev
Visselblåsning
Postboks 5504 Voiebyen
4677 Kristiansand
Norge