Visselblåsare

Vi tar alla anmälningar om pågående eller misstänkta missförhållanden eller oegentligheter på största allvar.

Anmäl missförhållanden

Visselblåsning hos OneCo tas på största allvar och varje anmälan blir undersökt. Vi vill ha en öppen och trygg arbetsplats och strävar efter att följa koncernens etiska riktlinjer. Därför önskar och uppskattar vi att bli kontaktade när oegentligheter eller missförhållanden upptäcks eller misstänks.

Vi garanterar anmälarens anonymitet om inte annat avtalas med den som anmäler. En mottagen anmälan behandlas alltid av minst två personer i den fortsatta uppföljningen. Anmälaren får också en bekräftelse inom 7 dagar under förutsättning att anmälaren inte är anonym.

Rapportering kan ske på flera sätt

Via mail
varsling@oneco.no - Denna mail går till executive vice president HR, executive vice president Development och CFO i koncernledningen inom OneCo.
contact@oneco.se - Denna mail går till HR-chefen i Sverige.

Via brev
Visselblåsning
Postboks 5504 Voiebyen
4677 Kristiansand
Norge