OneCos integritetspolicy

Vi respekterar din integritet och skyddar alla dina personuppgifter som vi behandlar.

Vi värnar din integritet

Mot bakgrund av EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (nedan kallad GDPR) vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar när du besöker OneCos webbplats och för det fall vi skickar information till dig. OneCo är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter samlas in och används. Vi respekterar din integritet och skyddar alla dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. Nedan beskrivs vår informationsinsamling och delningpraxis.

Personuppgifter och informationsdelning

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. “Personuppgifter” är data som kan användas för att identifiera dig eller att vi annars kan länka till dig.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss ​​via e-post eller andra kanaler, när du registrerar dig eller ber oss att skicka dig nyhetsbrev, meddelanden eller annat material och när du går in på vår hemsida. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, språkinställningar, jobbtitel och affärskontakter.

I vissa fall har dina personuppgifter kompletterats med information som hämtats från andra källor, inklusive sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer, sektorspecifika nyhetsbrev, sociala medier och din arbetsgivares webbplats för att bekräfta din nuvarande professionella position. För varje besök på vår webbplats identifierar vi automatiskt din IP-adress, domän och webbläsare. Denna information används inte för att personligen identifiera dig. Vi använder din IP-adress för att hjälpa till att diagnostisera eventuella problem med vår serverpark och internetanslutning. Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar, marknadsför eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi samlar emellertid ibland dessa uppgifter internt och analyserar den för att förbättra prestanda för vår tjänst och vi kan dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser. OneCo ansvarar inte för sekretess eller innehållet på sådana webbplatser.

Hur vi delar informationen vi samlar in, internationella överföringar

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med vårt kontor i Norge. T ex så att vissa meddelanden och inbjudningar därifrån också kan skickas till dig. Vi kan också behöva låta våra leverantörer/entreprenörer och underleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster å våra vägnar, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system eller utföra ett annat arbete.

Eventuell överföring av personuppgifter utanför EU / EES görs i enlighet med gällande dataskyddslagar. Våra internationella överföringar av personuppgifter baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Vår grund för att använda dina personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter för de ändamål som förklaras i denna integritetspolicy grundas på våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig, som en kontaktperson, om vår verksamhet. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna hos våra affärskontakter.

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämns ovan så länge du är en kontaktperson till OneCo eller så länge som OneCo anser det nödvändigt att spara personuppgifterna för att säkerställa OneCos legitima intresse för en personuppgiftsansvarig enligt artikel 6.1 (f) GDPR.

Säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Lämpliga säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit är att genomföra säkra privata anslutningar (VPN-anslutningar) för alla överföringar mellan kontor. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Vi välkomnar dina förfrågningar och kommentarer. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Du kan också invända mot vissa personuppgifter om att du behandlas och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna kommunicera med dig eller tillhandahålla begärda material. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

OneCo har rätt att ändra eller ändra denna integritetspolicy när som helst och av någon anledning. Meddelande om ändringar i integritetspolicyn kommer att publiceras på vår hemsida.

Kontaktinformation

Om du har frågor om denna integritetspolicy, om hur vi behandlar dina personuppgifter, metoder på denna webbplats eller dina kontakter med den här webbplatsen, är du välkommen att kontakta oss på gdpr@oneco.se eller via kontaktformuläret som du hittar här.

ONECO SVERIGE