Hållbarhetsrapporten 2022 visar OneCos gröna resa framåt

Vi på OneCo är stolta över att presentera vår hållbarhetsrapport för 2022. Den visar på kraften bakom vår hållbarhetsresa och är en inspirationskälla för att driva fler gröna initiativ. Vi har satt ambitiösa mål och genomfört initiativ som fokuserar på grön teknik, säkerhet och inkludering.

I vår hållbarhetsrapport tar vi med läsaren på en resa genom våra insatser, framsteg och utmaningar för att skapa en bättre framtid för alla. Vi är fast beslutna att minska vår klimatpåverkan och vara en drivkraft för positiv förändring. Genom att integrera hållbara metoder i vår verksamhet minskar vi inte bara vår egen miljöpåverkan, vi stärker också våra kunder och samarbetspartners att anta gröna tillvägagångssätt.

Efterfrågan på förnybar energi och energisparande tjänster ökar och där gör OneCo stora insatser för hela den norska och svenska marknaden. Vår fokus på grön teknik möjliggör innovationer som minskar energiförbrukningen, optimerar resursanvändningen och främjar användningen av förnybar energi. Våra egna växthusgasutsläpp har vi reducerat med 7,3 % från 2021 till 2022, till stor del i övergången till fler elbilar.

Hållbarhetsrapporten ger oss både möjlighet att fira framstegen och att reflektera över hur vi alla kan bidra till en mer hållbar arbetsplats och framtid. På OneCo har vi en stark gemenskap med ett stort åldersspann och medarbetare med flera olika nationaliteter, men den låga andelen kvinnor i företaget är vår viktigaste utmaning. Vi tror på att skapa en rättvis och inkluderande arbetsplats och bidra till ett samhälle där alla ges lika möjligheter. Fler kvinnor i koncernen kommer bidra positivt till arbetsmiljön, våra resultat och till kvaliteten på våra tjänster.

Vårt viktigaste mål är att upprätthålla ansvarsfull drift av OneCo. Vi jobbar i en bransch med fysiskt krävande jobb i miljöer där risken finns för att det sker olyckor, men kortsiktiga resultat ska aldrig komma till priset av säkerhet. Vi har en noll-vision för skador och genom att säkerställa höga säkerhetsstandarder skapar vi en kultur av omsorg och ansvar.

Världen står inför stora utmaningar när det gäller klimatförändringar, och vi är övertygade om att företag som OneCo har en viktig roll att spela i att driva positiv förändring. Vi vill inspirera andra att agera och bidra till en grönare framtid. Vår hållbarhetsrapport för 2022 är ett bevis på vårt engagemang för hållbarhet och vår strävan efter att skapa en mer inkluderande och blomstrande värld för alla.

Läs hela hållbarhetsrapporten här:
OneCo Hållbarhetsrapport 2022 på engelska
OneCo Hållbarhetsrapport 2022 på norska