Defence blir OneCos fjärde affärsområde

Från den 1 januari är det tidigare Telekomområdet Defence ett eget affärsområde inom OneCo Networks AB.

Defence huvuduppdrag är att vidmakthålla Försvarets Telenät och har fram till årsskiftet 2023/2024 legat under affärsområdet Telekom. Verksamheten har den senaste tiden vuxit till en storlek som motiverar att det blir ett eget affärsområde, med potential att fortsätta utvecklas.

– Behovet av Defence tjänster är stort hos våra kunder. Tillsammans med mina kollegor ser jag fram emot att fortsätta knyta nya kompetenta medarbetare till oss för att möta de utmaningar som våra kunder står inför. Det är komplexa affärer men tillsammans ska vi göra allt för att fortsätta leverera det som behövs och förväntas av oss, berättar David Hellström som nu blir affärsområdeschef på Defence.

I den nya rollen ingår David Hellström även i OneCos svenska ledningsgrupp.

OneCo Networks AB är uppbyggt av fyra affärsområden med olika verksamheter; Telekom, Power, Kraftteknik och Defence.

Kontakta mig

Patrik Johansson

070-300 23 38
Ikon

Kontakta mig

David Hellström

070-965 15 99
Ikon