Fibernät

För både stad och landsbygd.

Fibernät som fungerar dygnet runt, året runt

Fibernäten spelar en alltmer central roll i dagens samhälle. Det gäller inte bara funktioner som molntjänster, trygghetslarm och övervakning. Även andra tjänster som distansarbete, e-handel och bankärenden kräver att kommunikationen alltid fungerar. Kraven ökar dessutom i takt med att allt fler funktioner knyts till fibernäten.

OneCo är ett av Sveriges mest erfarna företag inom infrastruktur. Vi har länge arbetat med robusta fibernät, driftsäkra kommunikationsnät, som måste fungera dygnet runt, alla dagar på året. Därför vet vi både hur man skapar och underhåller lösningar som är stabila i alla tänkbara lägen.

När det gäller utbyggnad av fibernät erbjuder vi helhetskoncept. Det innebär att byalag, stadsnät och andra nätägare endast behöver ge oss en specifikation på var nätet ska byggas så hanterar vi resten. I samband med eftermarknadssatsningar kan vi dessutom leverera valda delar av fiberprojekt, till exempel skalbara erbjudanden.

Vi har erfarenheten och kompetensen att bygga fast infrastruktur som både klarar dagens behov och är förberedd för framtidens utmaningar. Våra erbjudanden sträcker sig från design till leverans av nyckelfärdig anläggning, oberoende av fabrikat och oavsett kundunika krav och lösningar.

Vi har

 • Bred projekteringskompetens
 • Egen fibercertifierad teknikerkår
 • Kontrakterade schaktentreprenörer
 • Entreprenörer inom teknikområdet
 • Stark projektorganisation
 • Service- och underhållsupplägg efter avslutad byggentreprenad

Tjänster

 • Design
 • Projektering
 • Projektledning
 • Anläggning och Driftsättning
 • Dokumentation
 • Drift och Underhåll
 • Skalbara eftermarknadserbjudanden

Kontakta mig!

Stefan Sund
070-860 36 44
Ikon

Du kanske även är intresserad av