WiFi

Lika stabilt som en fast anslutning.

WiFi för dagens behov och framtida utmaningar

Idag finns det behov av att trådlöst koppla upp många olika klienter i en verksamhet. Det trådlösa nätverket ska vara lika stabilt som en fast anslutning. Vi är en helhetsleverantör av WiFi-lösningar och hjälper er från början till slut. Dessutom har vi en egen WiFi-lösning.

Att det trådlösa nätverket ska vara lika stabilt som en fast anslutning gäller inte bara uppkopplingen till internet, utan också till det interna nätverket. Infrastrukturen ska klara såväl dagens som framtidens uppkopplade klienter, med till exempel WiFi-telefoni.

OneCo är en helhetsleverantör av WiFi-lösningar. Det betyder att vi tar hand om allt från förstudie, design, installation och konfiguration till att säkerställa optimal funktion efter installation. Vi är märkesoberoende och arbetar med alla de marknadsledande leverantörerna av WiFi-utrustning. För olika behov kan vi även skapa tillfälliga WiFi-nät, som t ex för mässor och för festivaler, såväl inomhus som utomhus.

Vi erbjuder dessutom en mobil WiFi-lösning; OneCo WiFi On the Go. En flexibel bärbar WiFi-lösning, perfekt för alla tillfällen där man behöver ett tillfälligt trådlöst nätverk för kortare eller längre perioder. Lösningen är förpackad i en smidig väska och kan därför enkelt tas i bruk på bara någon minut. Allt som krävs är att ansluta väskan till ett 230 V- eller 12 V-uttag.

För att optimera täckning och minimera störningar i befintliga WiFi-miljöer erbjuder vi felsökning. På befintlig, eller ny, kundutrustning kan vi även erbjuda vår egen tjänst, OneCo WiFi. Den innebär kundunika, nyckelfärdiga och framtidssäkra lösningar.

Vår bredd inom kommunikations-, energi- och IT-infrastruktur innebär att vi kan integrera WiFi-tekniken i många andra tillämpningar, till exempel uppkopplade laddboxar för elbilar.

Tjänster

  • Förstudie/Site Survey/inmätning
  • Design
  • Installation
  • Konfiguration
  • Övervakning
  • Service
  • Felsökning/felavhjälpning
  • Rådgivning/optimering av WiFi-nät

Ladda ner produktblad om våra WiFi-lösningar

Kontakta mig!

Gunnar Grundström

070-651 95 70
Ikon

Du kanske även är intresserad av