Rätt nätverksutrustning till rätt pris

I dag är i stort sett alla IT-miljöer beroende av en väl fungerande kommunikation via nätverk. Det gäller allt från enskilda bärbara datorer till komplexa serverhallar. Därför krävs det också att den aktiva nätverksutrustningen – brandväggar, routrar, switchar och accesspunkter – är av god kvalitet, rätt dimensionerad för verksamheten och ändamålet samt är installerad av personal med rätt kompetens.

OneCo har en gedigen erfarenhet inom IT-infrastruktur och har stor erfarenhet från att välja nätverksprodukter som ger rätt kombination av funktion och pris. Vi har både de resurser och den kompetens som krävs för att säkerställa leverans och driftsättning av nätverk med bästa funktionalitet.

OneCo erbjuder nätverksexperter i stora delar av Sverige. För verksamheter som finns på flera orter är det en stor fördel att ha en partner som kan leverera samma lösningar över hela landet.

OneCo är den givna leverantören för alla företag och organisationer som behöver en väl fungerande IT-infrastruktur till rätt pris.

Tjänster
  • Design
  • Projektering
  • Installation
  • Driftsättning
  • Dokumentation
  • Underhåll

Kontakta mig gärna!

Andreas Niklasson IT

070-323 19 47
Ikon