IoT – sensorer och övervakning

IoT innebär att allt fler enheter av olika slag är uppkopplade och kommunicerar. Det kan till exempel vara elmätare, bankomater, besöksräknare, rörelseanalys, biljettautomater, övervakningskameror och övriga sensorer för olika typer av informationsinsamling.

Gemensamt för dem alla är att det ställs allt högre krav, både på kompetensen hos den som installerar och underhåller systemen. Kommunikationen måste fungera dygnet runt, året runt.

OneCo är verksamt inom IT och telekom samt el och energi. Det gör oss unika när det gäller att arbeta med uppkopplade enheter. Vi har lång erfarenhet av installation, underhåll, uppkoppling och utbyten av uppkopplade elmätare med kvalificerade och kompetenta specialister.

Tack vare att OneCo har en rikstäckande organisation, kan vi leverera enhetliga tjänster med samma höga kvalitet över hela landet.

Tjänster
  • Installation
  • Driftsättning
  • Design
  • Projektering
  • Dokumentation
  • Underhåll

Kontakta mig gärna!

Andreas Niklasson IT

070-323 19 47
Ikon