Om OneCo

OneCo är Sveriges ledande leverantör av servicetjänster inom teknisk infrastruktur.

Vi ansluter framtiden

OneCos ambition är att vara en god bidragsgivare i utveckling och förändring som kommer till följd av det gröna skiftet och digitaliseringen. Det gäller användning av energi och produkter på ett klimatvänligt sätt. Men även teknik för att förnya, förenkla och förbättra värdeskapande och innovation på ett hållbart sätt. Vår vision är att vara förstahandsvalet som servicepartner inom teknisk infrastruktur i Norden.

Vi på OneCo ser till att samhället och rätt prylar är uppkopplade. Vi bygger fibernät, WiFi- och mobilnät samt lågspänningsnät. Vi arbetar i nära samarbete med energibolag inom mätning, distribution och datainsamling. Och vi ansluter många olika typer av utrustning och givare till omvärlden. Vi har också en unik förmåga att integrera alla dessa kompetenser i olika skräddarsydda lösningar. Kort och gott: vi ansluter framtiden.

OneCo agerar ofta som länk mellan operatörer, energibolag, slutanvändare och leverantörer. Våra kunder är internationella bolag, lokala företag, kommuner, elnätsbolag, fiberföreningar, nätägare och konsumenter. Vi är en pålitlig och innovativ samarbetspartner vars mission är att skapa felfri funktion och kommersiellt värde i våra kunders nätverk.

OneCo Networks AB ägs av norska
OneCo-koncernen

OneCo-koncernen har cirka 2 200 anställda och en årlig omsättning på cirka 3,5 miljarder NOK. Koncernen levererar tjänster relaterade till el, telekom, elkraft, energi, automatisering och IT. Energibolag, telekomoperatörer och offentliga och privata bolag är de största kundgrupperna. Läs mer om norska OneCo via www.oneco.no

Ledning

Patrik Johansson
Vd
Patrik Andersson
Ekonomichef
Patrik Östling
Teknikområde Kommunikation
Mats Giss
Teknikområde Energi
Magnus Rickman
Inköp och HR
Niklas Grönroos
Teknikområde Infra och Kraftteknik

OneCos hållbarhetsarbete

Alla som har en relation till OneCo ska känna sig trygga med att vi levererar tjänster med bästa service, kompetens och säkerhet, samtidigt som vi tar ansvar för den miljö och det samhälle vi verkar i. Genom en långsiktig hållning och respekt för vår omvärld vill vi skapa en attraktiv och säker arbetsplats, minska vår miljöbelastning och hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål.

Vill du ansluta framtiden?

Är du intresserad av att ansluta framtiden med nya mobila nät, revolutionerande elnät och höghastighetsbredband? I så fall kan OneCo vara rätt ställe för just dig.

För att fortsätta utvecklas behöver vi talangfulla serviceinriktade människor som gillar att arbeta utanför gränserna och samarbeta med varandra.

Lediga jobb